achtergrondplaatje

Privacy

Deze privacybepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:​

Beheer
Deze website staat onder beheer van WbDweb. De contactgegevens zijn te vinden onder contact. WbDweb is een handelsnaam van Mifflin Hogg B.V.

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
WbDweb zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
WbDweb kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WbDweb denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WbDweb de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacybepalingen terecht bij WbDweb. De contactgegevens staan vermeld op deze website onder contact

Disclaimer
WbDweb is gerechtigd de inhoud van de privacybepalingen te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.